Covid-19: “Oddala się perspektywa ożywienia gospodarczego w strefie euro”.

Covid-19: “Oddala się perspektywa ożywienia gospodarczego w strefie euro”.

Komisja Europejska w swoich najnowszych prognozach gospodarczych szacuje, że aktywność w strefie euro powróci do poziomu sprzed kryzysu najwcześniej w 2022 r.
Nadzieje na szybkie ożywienie gospodarcze słabną wraz z drugą falą Covid-19, która zmusza kraje do podjęcia dalszych restrykcyjnych środków. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej aktywność strefy euro nie powróci do poziomu sprzed pandemii co najmniej do 2022… lub nawet 2023 roku. Prognozy dodatkowo przewidują, że „stopień niepewności” jest „wysoki” i może zawierać nowe ryzyko „pogorszenia”.

W zasadzie Komisja Europejska prognozuje skurczenie się gospodarki strefy euro o 7,8% w 2020 r., przed wzrostem o 4,2% w 2021 r., a następnie o 3% w 2022 r.
W swoich poprzednich prognozach z lipca, przed drugą falą Covid-19, przewidywano silniejsze skurczenie się gospodarki w 2020 r., ale zanotowano szybsze ożywienie ze wzrostem o 6,1% w 2021 r.

Spadek PKB
W przypadku Francji Komisja Europejska spodziewa się spadku produktu krajowego brutto (PKB) o 9,9% w 2020 r., po czym ma nastąpić wzrost o 5,8% w 2021 r., a następnie o 3,1% w 2022 r. Ze swojej strony rząd francuski jest nieco mniej optymistyczny, ponieważ w tym roku aktywność gospodarcza kraju spadła o około 11%.
Na chwilę obecną najbardziej dotkniętymi kryzysem krajami pozostają Hiszpania (-12,4%), Włochy (-9,9%) i Francja. Nieco lepiej wypadają Finlandia (-4,3%), Holandia (-5,3%) i Niemcy (-5,6%).
Jednocześnie stopa bezrobocia w strefie euro będzie nadal rosnąć z 8,3 % w tym roku do 9,4 % w 2021 r., a następnie spadać w 2022 r. Ponadto państwa członkowskie będą musiały zarządzać rekordowymi deficytami i zadłużeniem. Średnie zadłużenie wzrośnie z 86% PKB w tym roku do ponad 100% w roku przyszłym, a następnie będzie nadal rosło. W 2020 r. kilka państw osiągnie bardzo wysokie progi: 207% dla Grecji, 135% dla Portugalii, 120% dla Hiszpanii i 115% dla Francji.

Europa “obecnie lepiej przygotowana”?
We wtorek ministrowie finansów strefy euro stwierdzili, że Europa “jest teraz lepiej przygotowana” do przezwyciężenia kryzysu zdrowotnego i wykluczyli wszelkie wspólne środki przeciwdziałania drugiej fali Covid-19.

“Europa jest obecnie lepiej przygotowana do radzenia sobie ze skutkami gospodarczymi kryzysu zdrowotnego dzięki skoordynowanym działaniom rządów na szczeblu krajowym i europejskim”, powiedział przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe, wzywając państwa członkowskie do wstrzymania środków wsparcia do przyszłego roku.

Dodaj komentarz