Jakie podatki i składki trzeba płacić prowadząc firmę w Polsce?

Jakie podatki i składki trzeba płacić prowadząc firmę w Polsce?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to świetny pomysł na biznes, ale warto od samego początku zdawać sobie sprawę z konieczności odprowadzania podatków i składek ZUS.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to świetny pomysł na biznes, ale warto od samego początku zdawać sobie sprawę z konieczności odprowadzania podatków i składek ZUS. Wbrew pozorom, nie jest to aż takie straszne!

Podatki w firmie

Prowadząc własną działalność gospodarczą, trzeba liczyć się z koniecznością ponoszenia danin publicznych w postaci podatków. Oto najważniejsze z nich:

Podatek dochodowy

Jest to podatek płacony od dochodu wypracowanego przez firmę. Istnieją dwie formy opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (17% i 32%)
  • podatek liniowy w wysokości 19%

Podatnik sam decyduje o wyborze formy na początku działalności. Co miesiąc lub kwartał przedsiębiorstwa wpłacają zaliczki na podatek, a jego ostateczne rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym. Odliczeniom podlegają m.in. składki ZUS, darowizny, wydatki na B+R.

Podatek VAT

Jest to podatek od towarów i usług. Standardowa stawka VAT wynosi 23%, obniżone stawki to 8% i 5%. Firmy muszą składać deklaracje VAT co miesiąc lub kwartał. W zależności od obrotów możliwe są uproszczone formy (kwartalne, ryczałt). Podatek VAT jest ostatecznie ponoszony przez konsumenta.

Podatek od nieruchomości

Jest to danina lokalna, zależna od gminy. Dotyczy gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych na działalność gospodarczą. Stawki zależą m.in. od lokalizacji, przeznaczenia, rodzaju zabudowy. Podatek płatny jest co roku lub w ratach.

Składki ZUS

Innym kosztem są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne:

  • emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa
  • łącznie ok. 40% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
  • możliwe ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Inne opłaty

W zależności od profilu działalności mogą pojawić się też:

  • opłaty za koncesje, zezwolenia, certyfikaty
  • opłaty skarbowe (np. od założenia spółki)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych

Jak widać, prowadząc biznes w Polsce trzeba liczyć się z różnymi kosztami. Warto je jednak analizować i starać się optymalizować. Istnieje też wiele możliwości rejestracji spółki przez cudzoziemca w Polsce na korzystnych warunkach. Z pozytywnym nastawieniem uda się z sukcesem rozwijać własną firmę!

Dodaj komentarz