Motywacja zewnętrzna — co ją wyzwala?

Motywacja zewnętrzna — co ją wyzwala?

Motywacja zewnętrzna odgrywa istotną rolę w naszym życiu codziennym i w miejscu pracy. To dynamiczne uczucie, które napędza nas do działania poprzez bodźce i nagrody pochodzące z otoczenia zewnętrznego.

Czym jest motywacja zewnętrzna?

Motywacja zewnętrzna to rodzaj motywacji, która pochodzi z czynników lub bodźców znajdujących się poza osobą, która jest zmotywowana do działania. Innymi słowy, jest to rodzaj motywacji, w której osoba podejmuje działania lub zachowuje się w określony sposób, aby osiągnąć zewnętrzne nagrody lub uniknąć zewnętrznych kar. Nie dzieje się to zatem z powodu własnych wewnętrznych przekonań, wartości lub satysfakcji.

Przykłady motywacji zewnętrznej obejmują:

 • Nagrody materialne. Osoba może być zmotywowana do pracy lub osiągnięcia celów w celu zdobycia pieniędzy, bonusów, awansów zawodowych lub innych korzyści materialnych.
 • Karne sankcje. Motywacja zewnętrzna może również wynikać z chęci uniknięcia negatywnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, utrata pracy lub utrata statusu społecznego.
 • Społeczna akceptacja lub uznanie. Niektórzy ludzie działają z motywacji zewnętrznej, aby zdobyć uznanie lub akceptację społeczną od innych ludzi. Chcą być postrzegani pozytywnie przez innych.
 • Terminy i presja czasu. Motywacja zewnętrzna może wynikać z presji czasu lub terminów, które są narzucone przez innych ludzi lub sytuacje, a osoba działa w celu uniknięcia konsekwencji opóźnienia lub nie realizacji zadań.
 • Nagrody symboliczne. Osoba może być zmotywowana do zdobywania nagród lub wyróżnień, które niekoniecznie są związane z korzyściami materialnymi, ale mają symboliczne znaczenie, takie jak medale, odznaczenia lub tytuły honorowe.

Motywacja zewnętrzna może być skutecznym narzędziem w krótkim okresie, ale może mieć ograniczony wpływ na trwałe zmiany w zachowaniach lub motywacji. Długotrwała motywacja i zaangażowanie zazwyczaj opierają się na motywacji wewnętrznej, która wynika z osobistych wartości, przekonań i celów.

Co pobudza motywację zewnętrzną?

Motywację zewnętrzną pobudza szereg czynników lub bodźców zewnętrznych. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na motywację zewnętrzną:

 • Nagrody finansowe. Wynagrodzenie w postaci pieniędzy, bonusów, premii lub innych korzyści materialnych może być silnym bodźcem motywacyjnym.
 • Kara finansowa. Zdolność do uniknięcia kary finansowej, na przykład w przypadku niezrealizowania określonego celu lub zadania, może również stanowić silny bodziec motywacyjny.
 • Oceny pracownicze. Oceny wydawane przez przełożonych lub wyniki ocen pracowniczych mogą pobudzać pracowników do osiągnięcia lepszych wyników w celu uzyskania pozytywnych recenzji, lub awansów.
 • Społeczne uznanie i akceptacja. Chęć uzyskania uznania społecznego lub akceptacji od innych ludzi może prowadzić do zachowań motywowanych zewnętrznie. Osoby mogą działać w określony sposób, aby być postrzegane pozytywnie przez swoje otoczenie.
 • Wytyczne i cele organizacyjne. Cele organizacyjne, określone przez firmę lub instytucję, mogą stanowić czynnik motywacyjny dla pracowników, ponieważ dążą do osiągnięcia celów w ramach swojej pracy.
 • Terminy i presja czasu. Określenie terminów i presja czasu do wykonania zadań może skłonić ludzi do działania, aby uniknąć negatywnych konsekwencji opóźnienia.
 • Konkurencja i porównywanie się z innymi. Porównywanie się z innymi ludźmi lub konkurencja może stymulować motywację zewnętrzną. Osoby mogą dążyć do przewyższenia innych lub zdobycia lepszej pozycji w porównaniu do swoich rówieśników.
 • Nagrody symboliczne. Nagrody, takie jak medale, dyplomy czy odznaczenia, które mają znaczenie symboliczne, mogą być skutecznym bodźcem motywacyjnym.

Warto zauważyć, że motywacja zewnętrzna może być efektywna w krótkim okresie. Może także nie być trwała ani skuteczna w długim okresie. Długotrwała motywacja i zaangażowanie często opierają się na wewnętrznych przekonaniach, wartościach i celach, które są trwalsze, niż czynniki zewnętrzne.

Dodaj komentarz