Jak definiować cele pracownika w firmie?

Jak definiować cele pracownika w firmie?

Jak definiować cele pracownika w firmie?

Zatrudnienie pracowników może znacząco firmie w rozwinięciu działalności biznesowej. Z drugiej jednak strony przedsiębiorca musi mieć na uwadze liczne obowiązki, jakie się z tym wiążą. Rozumie się przez to nie tylko wymogi formalne (zgłoszenie do ZUS, terminowa wypłata wynagrodzenia itp.), ale także takie czasem niedoceniane kwestie jak np. definiowanie celów pracownika w firmie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jak definiować cele pracownika w firmie? Po pierwsze, należy określić cele firmy

Jak definiować cele pracowników? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć, jakie są cele firmy. Cele przedsiębiorstwa zazwyczaj mają charakter długoterminowy lub krótkoterminowy. Może do nich należeć np. zdobycie pozycji lidera rynkowego w określonej branży, zwiększenie sprzedaży o określony procent rok do roku lub ekspansja na nowe rynki geograficzne. W zależności od tego, jak zostaną zdefiniowane dążenia przedsiębiorstwa, dostosowuje się do nich plany rozwojowe zatrudnionych w niej osób, czyli cele pracownika w firmie.

Przykładowo, jeśli firma planuje wejść na nowe, zagraniczne rynki zbytu, zadaniem pracodawcy będzie przygotowanie swoich podwładnych do nauki prawa celnego, rozwijania kompetencji językowych itp.

Definiowanie celów pracownika w firmie – wykorzystanie atutów pracownika to podstawa

Aby właściwie wyznaczyć cele swoim pracownikom, musisz najpierw wziąć pod uwagę posiadane przez nich umiejętności i zdolności.

Nie wszyscy zatrudnieni będą jednakowo uzdolnieni we wszystkich obszarach. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby wykorzystać ich mocne strony.

Przykładowo, jeśli zatrudniasz osobę, która ma słabo rozwinięte zdolności interpersonalne, możesz powierzyć mu prace analityczne, podczas gdy osoba o dobrych kompetencjach interpersonalnych zajmie się współpracą z klientem i negocjacjami.

Jak definiować cele pracownika w firmie? Metoda SMART

Jednym z powszechnie wykorzystywanych sposobów na to, by móc sprawnie określić cele pracownika w firmie, jest zastosowanie metodologii SMART. SMART to akronim, na który składają się następujące elementy:

  • skonkretyzowany (np. nauka obsługi programu księgowego),
  • mierzalny (weryfikacja efektów nauczania odbędzie się poprzez egzamin),
  • osiągalny, realistyczny (przeciętny pracownik jest w stanie nauczyć się obsługi danego oprogramowania),
  • określony w czasie (np. nauka zajmie trzy miesiące).

Korzystając z tych ram, możesz tworzyć cele, których osiągnięcie leży w granicach możliwości pracownika. Jest to bardzo ważne, postawienie zbyt wyśrubowanych zadań rozwojowych dla pracownika może zniechęcić do ich osiągania, a nawet skłonić do rezygnacji z zatrudnienia.

Metoda SMART to jeden ze sposobów, za pomocą którego menedżerowie mogą sprawnie wyznaczać przejrzyste plany rozwojowe dla pracowników. O zaletach tego podejścia dobrze świadczy fakt, iż metodykę SMART stosuje się również podczas określania zadań do wykonania dla danego działu, oddziału (filii) lub nawet całego przedsiębiorstwa.

Jak definiować cele pracownika w firmie? Podsumowanie

Definiowanie celów pracowników w firmie nie należy do najprostszych zadań. Warto jednak, by przedsiębiorcach wdrożył system oceny, a następnie – regularnie go monitorował i aktualizował. Dzięki temu można będzie podejmować bardziej miarodajne decyzje dotyczące polityki zatrudnienia, a wskaźnik rotacji pracowniczej w organizacji zmniejszy się. Tym samym definiowanie celów pracowniczych można traktować jako inwestycję w rozwój przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz