Jakie są obszary rozwoju menagera?

Jakie są obszary rozwoju menagera?

Kompetencje managerskie są bardzo istotne dla rozwoju i sukcesu organizacji. W związku z tym są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. Poniżej przedstawiamy jakie to są kompetencje i czy będą również ważne w przyszłości. 

Elastyczność i otwartość na zmiany

Aktualnie żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, przez co bez przerwy mamy do czynienia ze zmianą. Dobry manager musi nie tylko potrafić się dopasować do zmian, ale również umieć je przewidywać. Ważna jest także elastyczność w kontrolowaniu zmian w przedsiębiorstwie na każdym jego etapie oraz posiadanie wyobraźni i umiejętność przewidywania, aby dostrzec zbliżające się zmiany.

Chęć stałego uczenia się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji

Do pełnienia funkcji kompetentnego managera konieczny jest zapał do kształcenia się i samorozwoju. Nie da się obsługiwać firmy bez znajomości realiów rynkowych, nowych technologii i narzędzi usprawniających pracę czy wiedzę marketingową. Warto być na bieżąco z aktualnymi szkoleniami, aby wzmacniać swoje umiejętności i kompetencje. W roli managera należy skoncentrować się, nie tylko na umiejętnościach twardych, ale także na umiejętnościach miękkich tak jak, asertywność, komunikatywność, empatia czy radzenie sobie ze stresem. 

Zdalne zarządzanie zespołem

Aktualni liderzy muszą nauczyć się pracować w zdalnym zespole. Praca zdalna wymaga przemyślanych decyzji oraz dużego skupienia od managera. Praca zdalna bądź hybrydowa jest szczególnie oczekiwana przed młodsze pokolenia na rynku pracy.

Umiejętność zarządzania sobą w czasie

Dobra organizacja pracy jest bardzo cenną cechą w zarządzaniu. Ktoś, kto ma zarządzać zespołem, wpierw musi potrafić zarządzać sobą i rozumieć naturę efektywnej pracy człowieka. Dzięki temu ogranicza się u siebie i pracowników brak skuteczności, a także pracoholizm. Pomocna może okazać się wiedza z zakresu stawiania sobie celów, planowania dnia pracy.

Motywowanie pracowników

Żyjemy w czasach, w których tylko pieniądze nie motywują pracowników. Ważne są również inne benefity, a także przyjazna atmosfera pracy.  Dobry manager powinien znać nowatorskie metody, dzięki którym wzbudzi chęć i motywacje u swoich pracowników.

Inteligencja emocjonalna 

Dzięki inteligencji emocjonalnej można dostrzec, jak naprawdę reagują pracownicy na dane informacje. Grymas twarzy, uniesione brwi u rozmówcy mogą być wskazówką, w jaki sposób należy rozmawiać z drugą osobą. Zdolność do empatii i umiejętność stawiania się na czyimś miejscu ułatwiają budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Udzielania feedbacku pracowników

Stałe informowanie pracownika o  niedociągnięciach, postępach i sukcesach jest podstawą pracy menedżera. Dzięki stałej informacji zwrotnej pracownicy mogą poczuć się swobodniej i bezpieczniej. Pochwała działa motywująco na pracowników, zaś informowanie o błędach jest okazją do ich poprawy. Ponadto takie zachowania wpływa również pozytywnie na wizerunek managera w oczach pracowników.

Pewność siebie i swoich możliwości 

Ciężko wyobrazić sobie skutecznego managera, który jest niepewny siebie i swoich możliwości. Nie chodzi o zarozumiałość lub wychwalanie swoich umiejętności, ale o świadomość, że jest się właściwą osobą na danym stanowisku. W przypadku kiedy pracownicy będą podważać umiejętności managera, a on będzie uważał w głębi siebie, że nie zasługuje na to stanowisko. Prawdopodobnie podwładni to wyczują i będą mniejszy szacunek do przełożonego.

Podsumowując, dobry manager musi charakteryzować się nie tylko twardymi, ale również miękkimi umiejętnościami. Obszary rozwojowe managera są bardzo szerokie, począwszy od chęci stałego uczenia się, a skończywszy na pewności siebie i swoich możliwości.

Dodaj komentarz