Co warto wiedzieć o pierwszej kąpieli noworodka?

Co warto wiedzieć o pierwszej kąpieli noworodka?

Noworodek urodzony o czasie (tj. po 37 tygodniu ciąży), w celu usunięcia mazi płodowej, może być bezpośrednio po porodzie delikatnie wytarty lub obmyty wodą. Ilość godzin lub dni jaka powinna upłynąć od porodu do pierwszej prawdziwej kąpieli dziecka zależy od uwarunkowań kulturowych.

Dla zdrowych, urodzonych o czasie noworodków z ustabilizowaną temperaturą pachową, kąpiel w ciepłej wodzie, nawet już w pierwszej godzinie po porodzie, może mieć korzystny wpływ na temperaturę ich ciała, doprowadzając do wyrównania profilu temperatur w obrębie tułowia i obwodowych części ciała. Czas trwania kąpieli powinien być zawsze dostosowywany indywidualnie, z uwzględnieniem charakterystyki i stabilności stanu noworodka oraz zgodny z preferencjami jego rodziny (jednak zazwyczaj nie dłużej niż 5 minut). Należy pamiętać, iż przy tej kąpieli istnieje podwyższone ryzyko hipotermii (tj. spadku temperatury poniżej 36,5°C) i zaburzeń oddychania. Dlatego natychmiast po niej należy osuszyć i ubrać noworodka.

Miejsce pierwszej kąpieli powinno zależeć od zapatrywania rodziny. Badania pokazują, że w aspekcie zmian temperaturowych następujących bezpośrednio po kąpieli, nie ma znaczenia czy pierwszą kąpiel wykonuje pielęgniarka, czy też rodzice noworodka w asyście czuwającej nad prawidłowym przebiegiem kąpieli pielęgniarki. Zaleca się jedynie użycie rękawiczek ochronnych w przypadku, gdy kąpiel jest wykonywana przez personel medyczny. Rękawiczki mają ich chronić przed ekspozycją na krew matki noworodka.

Główne zalecenia dotyczące pierwszej kąpieli noworodka:

• Bezpośrednio po porodzie dziecko może być obmyte wodą

• Czas przeprowadzenia pierwszej kąpieli powinien być zgodny z zaleceniami kulturowymi

• Przed pierwszą kąpielą temperatura noworodka powinna być ustabilizowana

• Pracownicy służby zdrowia do pierwszej kąpieli noworodka powinni używać rękawiczek ochronnych

Pierwsza kąpiel jest jedyna i niepowtarzalna, jednakże rytuał codziennych kąpieli jest tak samo ważny. Rozpatrywane w aspekcie higieny korzyści płynące z kąpieli znane są już od dawna. Obecnie zwracamy się także w kierunku odkrywania korzyści psychologicznych. Z badań naukowych wynika, że możemy podzielić je na dwie kategorie:

• Po pierwsze, kąpiel należy rozpatrywać w aspekcie dotykowym. Jest ona przyjemną, sensualną stymulacją dla dziecka. Dotyk i zabawa w kąpieli ułatwiają również nawiązanie więzi pomiędzy dzieckiem a jego opiekunami. Taka bliska, pełna koncentracji interakcja rodzi wzajemne wsłuchiwanie się w siebie, zrozumienie i dopasowanie rodziców oraz dziecka.

• Po drugie, liczne badania wykazały, że kąpiel może być również kojącym, uspokajającym i wyciszającym doświadczeniem dla dziecka. Okazuje się, że w kontekście poczucia zadowolenia, relaksu i normalnych zachowań kąpielowych, kąpiel w wannie niesie więcej korzyści niż obmywanie dziecka pod prysznicem. Kąpiel może być także prostym sposobem na opanowanie, raportowanego przez 20% rodziców, uporczywego płaczu obecnego w pierwszych 3 miesiącach życia noworodka.

Dodaj komentarz