Jak motywować pracowników, którzy mają wszystko?

Jak motywować pracowników, którzy mają wszystko?

W dzisiejszych czasach pracodawcy przywiązują dużą wagę do komfortu i zadowolenia każdego z pracowników. W firmach coraz częściej spotkać możemy strefy relaksu i przestrzenie do twórczej pracy, a także nowoczesny sprzęt i wyposażenie, które mają uprzyjemnić pracownikowi czas spędzony w pracy i ułatwić wykonywanie powierzonych mu zadań.

Ponadto firmy, które zatrudniają wielu pracowników dbają o dobrze zorganizowany system wynagrodzeń i atrakcyjny program benefitów pozapłacowych, które zadowolą każdego z pracowników. Opieka medyczna, ubezpieczenie, karty sportowe, a także bilety do teatru, kina czy na koncert to popularne benefity, z których chętnie korzystają pracownicy. Są one doskonałymi narzędziami do budowania motywacji zatrudnionych w firmie osób.

Patrząc z boku na korporację, która zapewnia pracownikom różnorodne świadczenia pozapłacowe, doskonałe narzędzia do pracy i rozbudowaną przestrzeń biurową wzbogaconą strefami relaksu i sportu, można by pomyśleć, że pracodawca zaoferował swoim pracownikom, wszystko czego potrzebują do efektywnej pracy.

Nasuwa się pytanie czy faktycznie tak jest? Czy doskonała przestrzeń do pracy oraz rozbudowane benefity pozapłacowe wystarczą, aby skutecznie i długotrwale zmotywować pracowników? Zapewnią ich lojalność wobec pracodawcy i zachęcą do większego zaangażowania w powierzone im projekty?

Czy bogata oferta benefitów wystarczy, aby zmotywować pracowników?

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenie oraz rozmaite benefity, to kluczowe czynniki jakie mają wpływ na naszą decyzję o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Co więcej, dają one poczucie docenienia i właściwego wynagrodzenia nas za wykonywaną na co dzień pracę. Pamięta o tym, każdy pracodawca, który chce mieć w swojej firmie zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy z zaangażowaniem podchodzą do każdego powierzonego im zadania, czy projektu.

Dlaczego zatem, zdarza się, że mimo wysokiego wynagrodzenia oraz profitów w postaci rozmaitych benefitów, niektórzy pracownicy wciąż nie są odpowiednio zmotywowani do pracy?

Jednym z powodów takiej sytuacji może być brak satysfakcji i zadowolenia z pracy wynikający ze słabej integracji zespołu, braku wzajemnego wsparcia oraz odpowiedniego podejścia pracodawcy do pracownika i wykonywanej przez niego pracy. Trzeba pamiętać, iż mimo że benefity to doskonałe narzędzia do motywacji pracowników, jest jeszcze kilka aspektów, o które pracodawca musi zadbać, aby wpłynąć na satysfakcję z pracy i zadowolenie każdej zatrudnionej w firmie osoby. Warto dodać, że nie wymagają one dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie zwiększonego zaangażowania pracodawcy w relacje z pracownikami.

Odkryj darmowe sposoby motywacji pracowników

1. Nowe wyzwania i nauka na błędach

Każdy z nas wie, że nie ma nic gorszego, niż monotonia w pracy. Poczucie wykonywania wciąż tych samych zadań potrafi skutecznie zniechęcić do działania każdego z pracowników. Jak temu zapobiec? Odpowiedzią mogą okazać się nowe wyzwania, jakie stawiamy naszym pracownikom jako pracodawca. Należy pamiętać, aby nowe cele do realizacji były odpowiednio dostosowane do kompetencji i wiedzy pracownika. Ponadto powinny być one mierzalne i możliwe do osiągnięcia przez osobę, której powierzamy ich realizacje.
Nowe zadania, z którymi pracownik wcześniej nie miał styczności mogą rodzić błędy w czasie ich realizacji. To naturalne zjawisko i jeżeli nie jest ono wciąż powielane przez pracownika, to zamiast odsuwać go od powierzonego mu zadania i wyciągać konsekwencje, lepiej pomóc mu dając dobrą radę, jak może rozwiązać zaistniały problem i naprawić swój błąd. Pracownik z pewnością doceni takie wsparcie.

2. Zainteresowanie na wszystkich etapach pracy

W wielu firmach szczególne zainteresowanie przełożonych pracą pracownika ujawnia się w końcowym etapie realizacji danego zadania czy projektu. Wtedy, kiedy w prosty sposób można określić jego sukces lub porażkę. Warto pamiętać, że codzienne zainteresowanie i kontakt z pracownikiem jest niezwykle ważny. Wykazując troskę oraz zainteresowanie, dajemy mu dodatkowe wsparcie oraz motywację do dalszej efektywnej pracy, a drobna podpowiedź i dobra rada mogą okazać się niezwykle cenne dla pracownika. Ponadto dzięki temu, jesteśmy zorientowani w aktualnym stanie realizacji zadania przez pracownika, pozwalając mu jednocześnie na wybór własnej drogi do realizacji postawionych mu celów.

3. Świadomość robienia rzeczy istotnych dla firmy

Odtwórcza praca, pozbawiona większego znaczenia dla działalności firmy z pewnością nie dodaje skrzydeł pracownikom. Pozbawia ich chęci do pracy i sprawia, że czują się nieważni, a często nawet niedocenieni przez pracodawcę, bo zadania, które im powierzono nie mają większego znaczenia dla firmy.

Poczucie, że zadanie lub projekt, który realizujemy jest ważny i ma realny wpływ na funkcjonowanie firmy jest doskonałym narzędziem motywującym do dalszej, efektywnej pracy. Świadomość ta nadaje głębszego sensu naszej pracy i utwierdza nas w przekonaniu, że przyczyniamy się do sukcesu firmy, wpływając na jej funkcjonowanie.
Pozwalając pracownikom na udział w ważnym projekcie, nawet jeśli jest on niewielki, a także świadomość, że ich pomysły i praca jest istotna dla firmy potrafią skutecznie zmotywować ambitnych pracowników do dalszego działania.

4. Nagrody za osiągnięte cele

Nagrody za dobrze wykonywaną pracę większości z nas kojarzą się z różnego rodzaju podwyżkami, premiami i rozmaitymi bonusami, jakie pracodawca przyznaje pracownikom za realizację wytyczonych celów. Wiele firm wykorzystuje do tego programy premiowe, które mają sztywno określone wytyczne, jakie pracownik musi spełnić, aby otrzymać nagrodę, w postaci premii. I choć jest to dobry pomysł, który często sprawdza się w dużych organizacjach, bywa, że pracownicy nastawieni są wówczas jedynie na wyrobienie normy niezbędnej do uzyskania premii i nie angażują się bardziej niż to konieczne. Tego typu programy premiowe nie dają możliwości wykazania się w pracy ponad normę, jaka została odgórnie wyznaczona do uzyskania premii.
Programy premiowe warto uzupełnić o publiczną pochwałę i uznanie dla pracownika, który wykazał się w pracy. Okazuje się, że taki drobiazg, który nic nie kosztuje pracodawcę ma bardzo duży wpływ na poczucie własnej wartości pracownika, który poczuje się doceniony i zmotywowany do dalszej efektywnej pracy. Bywa bowiem, że uznanie pracodawcy, przełożonego lub zespołu współpracowników jest bezcenne i doskonale motywuje nas do pracy!

5. Dzielenie się przeżyciami

Jeśli zapewniamy pracownikom niecodzienne benefity, które mają służyć rozrywce, dobrej zabawie lub spełnianiu ich marzeń i rozwijaniu zainteresowań, warto zadbać również o to, aby mogli oni podzielić się wrażeniami związanymi z wykorzystanymi benefitami, które umożliwiły im realizację ich pasji oraz dobrą zabawę.
Krótka rozmowa w poniedziałek i pytanie pracodawcy o to, jak spędzili weekend i z jakich atrakcji skorzystali doskonale wpłynie na integruję zespołu, a pracodawca będzie mógł w prosty sposób dowiedzieć się czy benefity, które zapewnia swoim pracownikom spełniają ich oczekiwania i potrzeby. Dodatkowo, pracownicy odczują zainteresowanie i troskę jakie okazuje im pracodawca.

Relacje międzyludzkie w firmie

Pozytywne relacje międzyludzkie współpracowników oraz pracodawcy w firmie są niezwykle ważne i doskonale uzupełniają premie, podwyżki oraz rozmaite benefity otrzymywane przez pracowników. Okazywanie zainteresowania i troska o pracowników, rozmowa, wsparcie, a nawet mała podpowiedź lub pochwała potrafią być doskonałym narzędziem motywacyjnym, które nie wymaga od pracodawcy dodatkowych nakładów finansowych. Dobre słowo i okazanie zainteresowania pracownikowi, a także danie mu możliwości samorealizacji przy ważnych projektach to świetny sposób na zwiększenie jego zaangażowania w misję firmy.

Dodaj komentarz