Motywacja w dążeniu do celu – co może ją osłabić?

Motywacja w dążeniu do celu – co może ją osłabić?

Silna motywacja jest najlepszym gwarantem sukcesu. Osiąganie wyznaczonych celów nie jest kwestią przypadku, ale często ciężkiej pracy, także nad sobą. To również pokonywanie barier i trudności, jakie napotykamy na drodze do celu. Bez odpowiedniej motywacji cel nie zostanie osiągnięty, a my odczujemy to jako osobistą porażkę. Często tak się dzieje z postanowieniami noworocznymi, które wyznaczamy sobie na początku roku, a potem brakuje motywacji do ich zrealizowania.

Co osłabia naszą motywację?

Istnieje wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić motywację. Często jest ona wysoka na początku, a potem w trakcie pracy nad osiągnięciem celu, słabnie. Czemu tak się dzieje? Co powoduje, że tracimy motywację?

– Zbyt odległy lub wyznaczony bez konkretnej daty cel

Jeśli cel, który sobie wyznaczymy, jest zbyt odległy i jeszcze długo przyjdzie nam czekać na osiągnięcie go, nasza motywacja może osłabnąć. Dobrze jest wtedy wyznaczyć sobie krótsze cele, które będziemy realizować jeden po drugim, aż w efekcie osiągniemy nasz cel główny. Jest to podzielenie naszej drogi do celu na etapy. Osiągnięcie poszczególnych etapów zbliża nas do celu głównego i daje dodatkową motywację. Należy pamiętać o tym, że wyznaczony przez nas cel powinien mieć konkretną datę. Jeśli jej nie wyznaczymy, będziemy odkładać realizację w czasie aż do całkowitej utraty motywacji.

– Brak pewności siebie

Kolejną rzeczą, która może osłabić motywację, jest brak pewności siebie. Kiedy zabieramy się za realizację ambitnych planów i nie wierzymy do końca w swoje możliwości, boimy się, że temu nie podołamy, wystarczy mała przeszkoda, by nasza motywacja została poddana próbie. Nawet jeśli jest ona wciąż wystarczająca, by iść dalej, brak wiary w powodzenie, spowodowane niską samooceną może skutecznie ją osłabiać. Trzeba wówczas pracować nad poprawą pewności siebie. Dobrym pomysłem jest wypisanie na kartce wszystkich swoich mocnych stron i traktowanie ich jak afirmacji.

– Czynniki zewnętrzne

Często naszą motywację osłabiają także czynniki zewnętrzne, np. niewłaściwe towarzystwo, które odciąga nas od celu, kusząc innymi możliwościami spędzania czasu. Może to być również telewizor lub komputer czy telefon. Atrakcje, które oferuje nam współczesna technologia, często demotywują i kradną nasz cenny czas, który moglibyśmy spożytkować inaczej. Jeśli łatwo ulegamy takim wpływom, warto pomyśleć o lepszym zorganizowaniu sobie czasu. Zaplanujmy swój dzień tak, aby starczyło czasu również na rzeczy, z których nie chcemy zupełnie rezygnować. Jeśli tego nie zrobimy i będziemy sobie ich odmawiać, nasza motywacja w dążeniu do celu może się również osłabić.

To tylko niektóre czynniki mogące osłabiać naszą motywację. Najważniejszy z nich jest ten pierwszy, czyli tylko odpowiednio atrakcyjny i konkretnie sprecyzowany cel da nam odpowiednią motywację do działania. To od niego właśnie często najbardziej zależy siła motywacji. Jeśli będzie on wystarczająco ambitny, ale na miarę naszych możliwości i przez nas upragniony, podzielony na etapy, wystarczy nam motywacji do tego, by go osiągnąć.

Dodaj komentarz