Jakie są najpopularniejsze narzędzia motywujące pracowników?

Jakie są najpopularniejsze narzędzia motywujące pracowników?

Jakie są najpopularniejsze narzędzia motywujące pracowników?

Każdy pracodawca chce, aby jego pracownicy dawali z siebie wszystko i jak najlepiej wykorzystywali swoje umiejętności i mocne strony. Z tego względu w wielu firmach wykorzystywane są różne narzędzia motywujące. Jakie z nich są najpopularniejsze? O tym można przeczytać poniżej!

Przymusowe narzędzia motywujące

Niewątpliwie przymusowe narzędzia motywujące są najmniej lubiane przez pracowników. Zresztą nie można się temu dziwić, skoro zobowiązują ich do konkretnych zachowań i stosowania się do przyjętych norm. Jednym z najpopularniejszych narzędzi przymusowych są oczywiście obowiązki zawodowe, które jasno zostały określone w umowie o pracę. Jeśli podwładny nie będzie się z nich wywiązywał, to może zostać ukarany upomnieniem, naganą, czy nawet zwolnieniem. Drugim środkiem przymusu jest statut firmy oraz wszelkie regulaminy i instrukcje. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z takim dokumentem i postępować zgodnie z zawartymi w nim przepisami. W przypadku niestosowania się do nich pracodawca także może wyciągnąć konsekwencje. Innym dokumentem motywującym mogą być rozporządzenia i uchwały. Natomiast raczej niezalecane, ale czasem też stosowane środki przymusu to kary, groźby i system dyscyplinarny.

Środki zachęty

Środki zachęty zdecydowanie lepiej motywują pracowników. Zresztą w tym przypadku pracodawca ma dość szerokie pole manewru i zgodnie z własnymi możliwościami może docenić pracownika adekwatną do osiągnięć nagrodą. Oczywiście największą popularnością cieszą się uznania finansowe, czyli nie tylko wynagrodzenie i premia, ale też udziały/akcje w firmie bądź mieszkanie służbowe. Oczywiście nie tylko pieniądze mogą stanowić dobrą motywację. Również zupełnie niematerialne nagrody doskonale się sprawdzają. Każde uznanie, pochwała, czy wyróżnienie sprawią, że pracownik poczuje się doceniony i z jeszcze większym zaangażowaniem będzie wypełniać swoje obowiązki. Ponadto do środków zachęty należą także warunki pracy, obowiązujące normy, system ocen, możliwość rozwoju, dostęp do różnych szkoleń oraz wartościowanie pracy. 

Środki perswazji

Narzędzia motywujące pracowników to także środki perswazji. Ich głównym zadaniem jest nie tylko motywacja, ale również dążenie do zmiany nawyków, postawy i odczuć pracownika. Właściwie oba te czynniki są bezpośrednio ze sobą związane, ponieważ kiedy podwładny zmieni swoje przyzwyczajenia i zupełnie inaczej spojrzy na swoje stanowisko, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego motywacja do pracy wzrośnie. Obecnie bardzo popularny jest coaching. Choć w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, to wiele osób twierdzi, że jest on rzeczywiście skuteczny i pomaga zwiększyć tempo pracy, jej wydajność oraz osiągnąć założone cele. Niezaprzeczalnie dla pracownika ważne jest też to, aby na każdym etapie współpracy mógł liczyć na wsparcie przełożonego. Czasem zwykła rozmowa daje o wiele więcej niż groźby, kary, czy inne przymusowe narzędzia motywujące. Ponadto pracownik doceni także, jeśli będzie miał poczucie, że przynależy do grupy, a więc korzystne mogą okazać się właśnie takie formy organizacji pracy.

Jak widać powyżej, pracodawca może wykorzystać różnorodne narzędzia motywujące. To, na które z nich się zdecyduje, zależy wyłącznie od niego. Jednak najpierw powinien zastanowić się, co tak naprawdę przekona podwładnych do większego zaangażowania w obowiązki zawodowe, a nie skłoni do rozmyślań o zmianie miejsca pracy. Należy pamiętać, że pracownik jest tylko człowiekiem i mogą zdarzyć mu się różne potknięcia, które nie zawsze wymagają nakładania kar.

Dodaj komentarz