Motywacja i osobowość

Motywacja i osobowość
Strona główna » Motywacja i osobowość

OSOBOWOŚĆ

Pojęcie osobowości jest bardzo złożone. Osobowość najczęściej rozumiana jest jako zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości psychicznych czyli jej cech psychicznych, warunkujących stałość jej zachowania i postaw. Osobowość może być także rozumiana jako zespół warunków wewnętrznych, wyznaczający organizację zachowania się człowieka, jego psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowania się do otoczenia i jego przekształcania1.

Różnorodność z łatwością zaobserwujemy w codziennym życiu. Tyle ile ludzi nas otacza, każdy jest inny. Świadczy to właśnie o złożoności pojęcia osobowości. Psychika każdego z nas jest inna. Każda osoba ma inne słabe i mocne cechy swojej osobowości. Inaczej reagujemy na takie same sytuacje. Inaczej zachowa się w takiej samej sytuacji jedna osoba inaczej druga. W inny sposób przystosowujemy się do otaczających nas warunków. Jedni są spokojni inni porywczy. Ktoś lgnie do ludzi i przyciąga ich jak magnez, drugi zaś jest wycofany i woli samotność. Na każdego inaczej działa także motywacja. Jednych motywuje nagroda finansowa, innych pochwała, a kolejną osobę może motywować niepowodzenie. Dlatego tak ważne jest dostosowanie sposobów motywacji do osobowości danej osoby.

MOTYWACJA

Motywacja to stosowanie bodźców, które zaowocować mają tym, że dana osoba podejmie się zadania, podczas realizacji którego wykaże zaangażowanie. Skuteczność motywacji zależy od wielu aspektów. W motywowaniu ważny jest wybór środków, które służą nam do motywowania. Motywacja może mieć na przykład charakter finansowy bądź poza finansowy. Jeśli posiadamy wiedzę, że za wykonanie zadania otrzymamy zapłatę chętniej i owocniej pracujemy. Nie wszystko jednak robimy po to aby zarobić. Niektóre czynności wykonujemy chociażby dlatego, że lubimy coś robić bądź radość daje nam niesienie pomocy innym. Ponadto, zwrócić należy uwagę na miejsce i sytuację, w której się znajdujmy. Inaczej będziemy motywować dziecko inaczej dorosłego. Inne motywatory zastosujemy w miejscu pracy inne w domu. Na skuteczność motywacji ma także wpływ dostosowanie środków nie tylko do miejsca i sytuacji ale także i do osoby, która ma zostać skutecznie zmotywowana do działania.

RÓŻNE OSOBOWOŚCI – MOTYWACJA A OSOBOWOŚĆ

Jest wiele sposobów na motywowanie. Jeśli jednak wybierając metodę motywacji nie zwrócimy uwagi na osobowość danej osoby, nawet teoretycznie najlepszy sposób może okazać się mało efektywny w praktyce. Dlatego tak ważne jest nie tylko wybranie środka ale i prawidłowe jego zastosowanie oraz dostosowanie do osoby, czasu i miejsca. Osobowość determinuje to jak się zachowujemy, a także to co lubimy, a czego nie. W zależności od naszych upodobań jeden sposób gratyfikacji będzie dla nas lepszy, aniżeli dla kogoś innego. Nasze zachowanie jest zależne od naszej osobowości. To co wybieramy także zależy od naszej osobowości. Nie inaczej jest więc w przypadku upodobań co do sposobu motywacji. Jeśli jesteśmy nastawieni na zysk najlepszym sposobem jest gratyfikacja finansowa. Kiedy należymy do grona osób, które nie wyobrażają sobie życia bez pomagania innym, wynagrodzenie finansowe za pracę może ich wręcz obrazić. Zadowolenie w oczach innej osoby jest dla nich najlepszą zapłatą. Kolejną osobę może uszczęśliwić możliwość rozwoju oraz awansu. Kogoś innego motywuje sama praca czy też zadanie, którego się podejmują. Przyjemność sprawia im samo działanie i jest to dla nich wystarczająca motywacja.

Przed wyborem sposobu motywacji dobrze więc zorientować się czego oczekuje druga osoba. Ważne jest także zorientowanie się jaką jest osobą i w jakiej sytuacji się znajduje. Wiele rzeczy jest istotne przy wyborze właściwego sposobu motywacji. Nawet teoretycznie dobry sposób może okazać się nietrafiony w połączeniu z osobowością osoby, którą chcemy zmotywować do działania.

1 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/osobowosc;3952300.html

Dodaj komentarz