Warsztat rozwoju osobistego – co to jest?

Warsztat rozwoju osobistego – co to jest?

Warsztat rozwoju osobistego – co to jest?

Rozwój osobisty jest procesem odbywającym się przez całe życie. Wielu ludzi potrzebuje szybko adaptować się do zmieniającego się życia. Rozwój osobisty odbywa się przez całe życie. Głównym powodem rozwoju osobistego są marzenia i zapamiętane wspomnienia.

W rozwoju osobistym z pewnością odkrywanie prawdziwego, swojego ja.

 Co to jest rozwój osobisty?

Definicja tego pojęcia nie jest jednoznaczna. Za pojęciem tym kryje się wiele działań, mających na celu poprawę życia człowieka. Poprawa ta dotyczy rozwoju na wielu płaszczyznach. Polepszenie życia może zajść w obszarze zawodowym, fizycznym, emocjonalnym czy społecznym. Można stwierdzić, że rozwój osobisty opiera się na nauce metod pozyskiwania informacji. Każdy człowiek ma indywidualne preferencje dotyczące pozyskiwania danych z określonej dziedziny. Dzięki temu każdy człowiek ma inne marzenia. Należy zatem pamiętać, że rozwój osobisty można potraktować jako drogowskaz do osiągnięcia marzeń. Sposobów na pozyskiwanie wiedzy na temat rozwoju osobistego jest kilka. Jednym ze sposobów jest tzw. warsztat rozwoju osobistego.  

Czym jest warsztat rozwoju osobistego?

Warsztaty rozwoju osobistego inaczej warsztaty terapeutyczno-rozwojowe. Są to spotkania, które odbywają się w celu indywidualnej pracy w grupie i nad samym sobą. Warsztaty te w głównej mierze skupiają się na motywacji oraz inspiracji do odkrywania siebie. Takie spotkania odróżniają się od zwykłych szkoleń. Zazwyczaj wiedza jest zdobywana przez ćwiczenia. Ćwiczenia te często odbywają się w parach, bazując na rozmowie. Na tego typu warsztatach uczestnik głównie skupia się na samorozwoju. Warto podkreślić, że takie rozmowy bardzo często związane są z elementami psychoterapii. Takie spotkania we właściwy sposób pokażą mocne i słabe strony każdej zainteresowanej osoby. Tyczy się to również  nauki na temat własnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie. Takie zajęcia odbywają się bezpośrednio z psychologiem, więc motywacji do poszerzania horyzontów na pewno nie zabraknie. Psycholog podczas takich zajęć będzie wpływał korzystnie na samoocenę. Kolejnym aspektem, gdzie będzie można zauważyć znaczną poprawę, jest komunikacja z innymi osobami. Jest to obecnie jedna z najbardziej  umiejętności miękkich. W obecnych czasach umiejętności miękkie są bardzo potrzebne, zwłaszcza w pracy ze współpracownikami. W polepszaniu umiejętności miękkich z całą pewnością przyda się grupa otwarcia.

Czym jest grupa otwarcia?

Jest to trening interpersonalny. Taka forma treningu w głównej mierze jest oparta na procesie grupowym. Czas trwania takiego spotkania zazwyczaj trwa parę dni. Grupy otwarcia odbywają się podczas wyjazdów, ponieważ informacje w takiej sytuacji są najlepiej przyswajane. Dobrze jest, jeżeli członkowie takiej grupy nie poznali się wcześniej, ponieważ cały proces grupy zostałby zakłócony. W trakcie wyjazdów główną rolę odgrywają kontakty międzyludzkie. W trakcie członkowie grupy doświadczają wielu emocji poprzez kontakt z innymi osobami oraz samym sobą. Na samym początku członkowie opowiadają o sobie. W trakcie trwania całego procesu buduje się wzajemne zaufanie i z biegiem czasu uczestnicy zaczynają poruszać coraz bardziej poważne tematy. Podczas takiego przeżycia osoba poznaje swoje nieuświadomione motywy działań za pomocą informacji zwrotnych. Dzięki grupie otwartej osoby w nią zaangażowane zdobywają, jakimi są ludźmi i uczą się o swoim wnętrzu. Jest to zalecane zwłaszcza osobom, które chcą odkryć samego siebie i nauczyć się kontrolować własne emocje. 

Poprawa wynikająca z warsztatów rozwoju osobistego

Można zauważyć, że takie warsztaty pomagają nie tylko podczas budowania, ale również w kontaktach międzyludzkich. Dzięki tym zajęciom można zrozumieć motywy innych osób względem siebie co może poskutkować budowaniem wartościowych relacji w przyszłości.

Dodaj komentarz