Motywacja w pracy – jak zwiększyć efektywność pracowników?

Motywacja w pracy – jak zwiększyć efektywność pracowników?

Czym jest motywacja dla pracodawcy

Motywacja, czyli proces regulacji psychicznej ukierunkowujący na osiąganie celów jest bardzo istotny dla pracodawców, którzy chcąc zwiększyć efektywność pracowników, tworzą różnego rodzaju systemy motywacyjne. System motywacyjny powstaje poprzez projekty związane z umożliwianiem pracownikom wzajemnej, indywidualnej i zgodnej z polityką firmy motywacji i zaangażowania w pracę.

Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

INDYWIDUALNA MOTYWACJA PRACOWNIKA –  zaspokojenie indywidualnych aspiracji i potrzeb (marzenia, hobby, rodzina), np. work-life-balance, czyli utrzymywanie równowagi między pracą, a życiem osobistym

WZAJEMNA MOTYWACJA PRACOWNIKÓW – uwzględnia pracę w grupach, pozytywne relacje między pracownikami oparte na wzajemnej pomocy, wsparciu, odpowiedzialności, obowiązkowości, sprawnej komunikacji i koleżeństwie

MOTYWOWANIE FIRMY – opiera się na klasycznych zasadach wywierania wpływu na pracowników poprzez management, kształtujący system wynagrodzeń, wsparcie zainteresowania pracą, system awansów oraz wpływający na poczucie odpowiedzialności za efekty pracy i wyrażający uznanie za osiągnięcia zawodowe.

Motywacja w pracy – jak zwiększyć efektywność pracowników?

Do systemów motywacyjnych zalicza się również: szkolenia pracowników, kształcenie zawodowe (studia podyplomowe), modernizację zarządzania, zmiany logistyczne i technologii produkcji, ograniczanie biurokracji, tworzenie zespołów zadaniowych, zarządzanie projektami, kształtowanie pozytywnego image’u firmy wewnątrz przedsiębiorstwa, działania PR nakierowane na pracowników, programy integracyjne kadry pracowniczej, konkursy motywacyjne, fundowanie atrakcyjnych wycieczek lub nagród rzeczowych, gratyfikacje finansowe, premie pracownicze, kształtowanie efektywnej współpracy pomiędzy personelem, systemy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie efektywności pracowników, w dużej mierze poprzez pokazanie im, że stać ich “na więcej”. Jeżeli pracownicy zostaną pochwaleni i wiedzą, że pracodawca w nich wierzy i pokłada w nich swoje nadzieje na lepsze funkcjonowanie firmy, to siłą rzeczy będą chcieli udowodnić, że rzeczywiście pracodawca ma rację i nie będą chcieli go zawieść. Na pewno takie zachowanie ze strony pracodawcy przyniesie większe korzyści niż gdyby co chwila wytykał błędy i potknięcia swoim pracownikom. Co prawda, aby uniknąć niezadowolenia szefa mogliby bardziej się starać i w rezultacie efekt został by przez niego osiągnięty, jednak nie buduje to dobrych relacji między szefem i podwładnymi.

Dodaj komentarz