Motywacja w pracy nauczyciela

Motywacja w pracy nauczyciela

Motywacja do pracy

Motywacja do pracy potrzebna jest w każdym zawodzie. Bez odpowiedniej motywacji finansowej – wynagrodzenia za pracę i pozafinansowej – satysfakcji, spełnienia, poczucia bycia użytecznym i potrzebnym, praca staje się czymś uciążliwym i nieprzyjemnym.

W przypadku nauczycieli motywacja do pracy oraz umiejętność automotywacji jest szczególnie istotna, ponieważ ma bezpośredni wpływ na motywację uczniów do uzyskiwania osiągnięć szkolnych i radzenia sobie z trudnościami w nauce.

Można stwierdzić, że motywacja nauczyciela nie jest tylko jego osobistą sprawą – jej brak lub niski poziom ma negatywny wpływ na uczniów i współpracowników. Dlatego nauczyciel powinien przykładać dużą wagę do dbania o swoją motywacje do pracy oraz rozwijać umiejętności automotywacji i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Nauczyciel najlepiej się czuje i pracuje, kiedy jego motywacja jest motywacją wewnętrzną – wynikającą w psychologicznych potrzeb. Motywacja jest wtedy bardzo silna, trwała i niezależna od czynników zewnętrznych. Nauczyciel robi wtedy to co lubi, a dodatkowo dostaje za to wynagrodzenie.

Czynnikami wpływającymi na motywację nauczyciela do pracy są:

– zdolni uczniowie

– klasa bez problemów wychowawczych

– uczniowie ciekawi wiedzy

– dobra współpraca z uczniami i rodzicami

– dobrze wyposażona pracownia

– wynagrodzenie

Motywacja w pracy nauczyciela

Niestety warunki pracy nie zawsze są w stanie zapewnić wyżej wymienione czynniki, mogące pozytywnie wpływać na motywację nauczyciela. Dlatego tak ważna jest automotywacja w tym zawodzie, która powinna zawierać takie elementy jak:

OKREŚLENIE OSOBISTEGO POZIOMU MOTYWACJI – jako nauczyciel powinieneś przeanalizować co jest powodem, dla którego pracujesz i wykonujesz ten właśnie zawód. Ważne jest uświadomienie sobie, czy twoja motywacja jest zewnętrzna – wykonujesz pracę tylko i wyłącznie ze względu na korzyści finansowe – czy może wewnętrzna – czujesz, że chcesz pracować z ludźmi, przekazywać swoja wiedzę i sprawia ci to przyjemność.

SPORZĄDZENIE LISTY CELÓW – zapisz na kartce co chcesz osiągnąć w swojej pracy i co przynosi ci satysfakcję oraz daje spełnienie zawodowe. Następnie postępuj tak, aby osiągnąć swoje cele – to dodatkowo przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

PRZEBYWAJ W TOWARZYSTWIE OSÓB ZMOTYWOWANYCH – twój zapał może być szybko zgaszony, jeżeli wokół ciebie będą sami pesymiści, wciąż narzekający na swoją pracę. Zostajesz wtedy sam ze swoimi pomysłami i entuzjazmem i nie masz z kim realizować swoich ciekawych projektów. Takie podejście „zaraża” i może zgasić nawet najsilniejszą motywację.

Dodaj komentarz