Kompetencje personalne i społeczne – dlaczego są takie ważne?

Kompetencje personalne i społeczne – dlaczego są takie ważne?

Kompetencje personalne i społeczne – dlaczego są takie ważne?

Aby odnieść sukces na współczesnym rynku, dobre chęci nie wystarczą. Ba, niewystarczająca może okazać się również wiedza techniczna na określonej technologii czy sposobu obsługi programu komputerowego – praktyka pokazuje bowiem, że kompetencje twarde są ważnymi, ale nie jedynymi atutami, jakich wymaga się od pracowników czy przedsiębiorców. Oprócz tego istotne są również zdolności określane zbiorczo jako tzw. kompetencje personalne i społeczne. Dlaczego są one takie ważne?

Kompetencje twarde i miękkie – jaka jest różnica?

Umiejętności pracowników i przedsiębiorców dzieli się – według jednego z najbardziej ogólnych, ale jednocześnie szczególnie chętnie stosowanego podziałów – na kompetencje twarde i kompetencje miękkie (z ang. soft skills). Czym one się różnią?

Jeśli chodzi o kompetencje twarde, to zalicza się do nich takie umiejętności, które można dość łatwo skwantyfikować (zmierzyć). Oto przykładowe sposoby, za pomocą których określa się zdolności pracowników:

  • certyfikat potwierdzający poziom, z jakim dana osoba posługuje się językiem obcym (np. B2, czyli średniozaawansowany, czy C1, tj. zaawansowany),
  • ukończony egzamin branżowy – w zależności od sektora może być to np. ACCA (księgowość) czy CIMA (zarządzanie finansami),
  • ukończenie studiów wyższych, aplikacji prawniczej itp.

Kompetencje twarde będą różne w zależności od profesji, jaką prezentuje dany pracownik. Bardzo często stanowią one podstawę do tego, by można było wykonywać prace na określonym stanowisku. Nie jest to jednak całokształt umiejętności, jakie powinno się posiadać w XXI wieku. Współczesny świat – w tym także rynek pracy i biznes – to dynamiczny twór, który wymaga od jego uczestników elastyczności. O tym właśnie decydują umiejętności miękkie, czasem określane również jako tzw. kompetencje personalne i społeczne.

Kompetencje personalne i społeczne – co to takiego jest?

Przez kompetencje personalne i społeczne rozumie się takie umiejętności, które pomagają pracownikom oraz przedsiębiorcom sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie. Oto jedynie niektóre z nich:

  • umiejętność zarządzania czasem (ang. time management) – jeśli mamy natłok zadań do wykonania, konieczne jest takie zarządzanie czasem, by możliwe było uporanie się z poszczególnymi wyzwaniami. Zarządzanie czasem powinno obejmować także umiejętność priorytetyzacji zadań. Jeśli trafnie określimy, które problemy są pilne, które zaś – ważne, będziemy mogli sprawnie wywiązać się z powierzonych obowiązków,
  • dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne – kluczem do sukcesu we współczesnym świecie jest sprawna komunikacja. Dzięki temu znacznie łatwiejsze (o ile w ogóle możliwe) będzie podpisanie umowy z kontrahentem biznesowym, nakłonienie pracownika do współpracy w celu wykonania ważnego projektu czy po prostu przekonanie firmy, by zatrudniła nas w charakterze pracownika. Praktyka pokazuje, że w dwudziestym pierwszym wieku nawet wybitnie uzdolniona jednostka nie jest w stanie osiągnąć sukcesu bez współpracy z otoczeniem,
  • umiejętność zapobiegania sytuacjom konfliktowym, a jeśli już do nich dojdzie – łagodzenia ich. Tam, gdzie wiele się dzieje (a biznes jest niewątpliwie jednym z takich miejsc), niezwykle łatwo o kryzysy, które prowadza do sporów, nieporozumień lub nawet konfliktów w obrębie jednego działu bądź między różnymi zespołami. Jeśli jednak potrafimy przystąpić do negocjacji z naszym przeciwnikiem, a następnie wypracować porozumienie – nasz pracodawca czy klient z pewnością to doceni,
  • znajomość takich rozwiązań jak np. marketing internetowy.

Dodaj komentarz