Na współpracy z mentorem możesz jedynie zyskać

Na współpracy z mentorem możesz jedynie zyskać
Strona główna » Na współpracy z mentorem możesz jedynie zyskać

W 2010 roku David Megginson oraz David Cluterbuck przeprowadzili dla Notinghamshire Business Venture badanie (spółka non- profit zajmująca się szkoleniem oraz wsparciem osób planujących prowadzić swoją firmę), którego wynikiem było wskazanie korzyści dla przedsiębiorców wynikających z procesu mentoringu. Co według nich podopieczni zyskują na współpracy z mentorami?

Wśród opisanych wartości wyróżniono większą pewność siebie, znacznie lepsze radzenie sobie ze zmianami oraz znaczną poprawę umiejętności biznesowych. Jest to oczywista wypadkowa wiedzy oraz doświadczenia mentorów, jak również ich partnerskiego podejścia. Autorzy badania zwrócili również uwagę na znacznie lepszy dostęp do sieci współpracy. Jest to jeden z najważniejszych i kluczowych elementów współpracy z mentorem, zwłaszcza dla osób, które w stawiają swoje pierwsze kroki w niszowych branżach.

Odwaga i motywacja

Wśród zalet mentoringu pojawiły się również: zachęta do wypróbowania nowych sposobów działania oraz pomoc w pokonywaniu przeszkód rozwoju. Jest to w znacznym stopniu podkreślenie istotny mentoringu. To właśnie dzięki odpowiedniej jakości relacji podopieczni mentorów mogą uzyskać zupełnie nowe spojrzenie na znane im kwestie, jak również obiektywnie spojrzeć na swoje założenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje obecnie mentorów, którzy będą wsparciem oraz motywacją dla młodych przedsiębiorców. Wspomniane badanie wskazało również korzyści dla samych przedsiębiorców przekazujących swoją wiedzę, wśród których wymieniono: rozwój mentorskich umiejętności oraz satysfakcję płynącą z rozwoju oraz sukcesów mentee.

Czego można nauczyć się od mentora?

Od dziecka potrzebujemy w swoim życiu przewodnika, który pokaże interesujące nas obszary życia, podpowie jak sobie radzić z problemami i rozwieje nasze wątpliwości. Nie inaczej ma się sprawa z mentorami, którzy wspierają początkujących biznesmenów. 

Istotą mentoringu jest przekazywanie wiedzy młodym przedsiębiorcom przez osoby, które w biznesie osiągnęły spektakularny sukces, zdobywając tym samym nieocenioną wiedzę oraz doświadczenie. To właśnie odpowiednia relacja pomiędzy mentorem, a mentee (jak nazywane są podopiecznych współpracujących z mentorami) będzie podstawą przyszłego sukcesu tego drugiego. Czego więc mogą spodziewać się młodzi przedsiębiorcy zaczynając współpracę z wybranym mentorem? Czego tak naprawdę mogą się od niego nauczyć?

Nie zgadniesz co może przeświadczyć o Twoim sukcesie!

Badania przeprowadzone przez The Charterem Association of Certified Accountants (Stowarzyszenie Certyfikowanych Księgowych) wskazały, że jest to: odpowiedzialność! Jego wyniki jasno wskazują, że w 95% osiągamy założone cele, kiedy weźmiemy swoje działanie pełną odpowiedzialność. Twoje spotkania z mentorem będą przecież monitorowaniem postępów zarówno w zakresie podejścia do biznesu, jak i zdobywanej wiedzy. Nie będzie to egzamin, ale zdecydowanie bardziej świadoma forma rozumienia swoich działań, podejmowania przemyślanych decyzji oraz perspektywicznego myślenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  rekrutuje obecnie mentorów, którzy swoim podejściem będą m.in. motywować swoich podopiecznych do zrozumienia pojęcia odpowiedzialności, która może zagwarantować ich sukces.

Artykuł sponsorowany przez https://www.fabryka-klienta.pl/reklama-internetowa/cechy-menadzera/

Dodaj komentarz