Motywacja w pracy nauczyciela

Motywacja w pracy nauczyciela

Motywacja do pracy Motywacja do pracy potrzebna jest w każdym zawodzie. Bez odpowiedniej motywacji finansowej – wynagrodzenia za pracę i pozafinansowej – satysfakcji, spełnienia, poczucia bycia użytecznym i potrzebnym, praca staje się czymś uciążliwym i nieprzyjemnym. W przypadku nauczycieli motywacja…

Read More